Regulamin Sklepu

(Aktualizowano 01 luty 2016)

Do regulaminu sklepu należą również sekcje:
Polityka prywatności
Bezpieczne płatności
Dostawa
Zwroty


Operatorem strony jest firma Feniks ul.Szkolna 17/7 49-300 Brzeg. Jako użytkownik tej strony (dalej "twój/twoja") możesz uznać, że jakiekolwiek korzystanie z niniejszej strony internetowej łącznie z wszelkimi transakcjami dokonanymi ("użyj/używając") jest przedmiotem naszego regulaminu poniżej, który zawiera inne ważne sekcje np. informacje o dostawie, bezpiecznych płatnościach, zwrotach towarów i kosztów, a także politykę prywatności. Ponadto znajdziesz inne przydatne informacje. Proszę:

- zapoznać się z tymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z tej strony,
- wydrukować kopię na wszelki wypadek,
- przeczytać także w naszym dziale o polityce prywatności informacje dotyczące danych osobowych.

Wprowadzenie

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te wejdą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej (patrz data na górze) i to Twoim obowiązkiem jest zapoznać się z regulaminem za każdym razem gdy używasz tej strony internetowej, a dalsze korzystanie z witryny będzie oznaczało akceptację najnowszego regulaminu.

2. Podczas korzystania z niektórych usług Sodahome Group (w tym Program sponsorowany) proszę przeczytać dodatkowe informacje. Powyższe informacje zapewnią Tobie szczegóły na temat korzystania z takich usług.

3. Niektóre usługi internetowe wymagają rejestracji i późniejszego dostępu do tych usług będzie polegać na wpisaniu i zatwierdzeniu loginu i hasła. Informacje, które podasz na tej stronie muszą być dokładne i kompletne. Wszystkie szczegóły dotyczące hasła są akceptowane, mogą zostać wycofane według własnego uznania, są wyłącznie dla Ciebie i muszą być traktowane jako ściśle poufne przez cały czas. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących szczegółów swojego hasła lub podejrzeniem nadużycia należy poinformować nas niezwłocznie (patrz Kontakt aby uzyskać pełne dane kontaktowe).

Proces zamówienia

1. Zakupu towaru może dokonać osoba fizyczna lub firma w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu. Dla tej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona faktura VAT. W przypadku żądania wystawienia paragonu, nasza firma będzie uprawniona do odmowy wystawienia paragonu lub odstąpienia od umowy sprzedaży, jednakże w większości wypadków będzie to możliwe po wcześniejszym kontakcie z nami.

2. Proszę zapoznać się z informacjami o dostawie na temat sposobu złożenia zamówienia. Wszystkie zamówienia, które będziesz realizować na tej stronie podlegają temu regulaminowi.

3. Na etapie "Potwierdzenia" określa się ostateczne szczegóły Twojego zamówienia. Po tym etapie, wyślemy do Ciebie e-mail potwierdzający z wyszczególnieniem produktów zamówionych. Należy pamiętać, że ten e-mail nie jest zatwierdzeniem lub akceptacją zamówienia z Sodahome Group.

4. Akceptacja zamówienia i zakończenie umowy pomiędzy Tobą, a nami odbywa się w momencie wysłania do Ciebie zamówionych produktów, chyba że poinformujemy, że nie przyjmujemy zamówienia lub anulujemy go (patrz zwroty i reklamacje).

5. Na wszelki wypadek prosimy wydrukować te warunki i potwierdzenie zamówienia dla własnych celów. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o swoich poprzednich zamówieniach prosimy zajrzeć do szczegółów swojego konta.

Dostawa

1. Ten portal dostarcza towary jedynie pod adresy klientów w Uni Europejskiej. Wszystkie paczki muszą być odebrane przez osobę dorosłą w wieku 18 lat lub więcej.

2. Koszty dostawy i szacunkowe czasy doręczeń są określone w sekcji informacji o dostawie, a także podczas składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć towar w szacowanych terminach, jednak opóźnienia są czasem nieuniknione ze względu na nieprzewidziane czynniki. Sodahome Group nie odpowiada za opóźnienia lub niedostarczenie produktów w wyżej w szacowanych terminach.

3. Ryzyko utraty i uszkodzenia produktów przechodzi na Ciebie w chwili, kiedy produkty są odbierane przez Ciebie.

Płatność

1. Pobieramy płatność z Twojej karty płatniczej lub konta PayPal lub za pomocą przelewu (także realizowanego przez PayU) w momencie otrzymania zamówienia, po sprawdzeniu Twojego bilansu płatniczego i dostępności produktów. Towary są sprzedawane do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć towarów, poinformujemy Cię o tym jak najszybciej. Wtedy otrzymasz pełen zwrot jeśli już zapłaciłeś za towar. Dodatkowe warunki dotyczące płatności dokonywanych przez firmę PayPal lub PayU można znaleźć na ich stronach (Vialli.Design nie ponosi odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron internetowych).

2. Aby upewnić się, że karta płatnicza, konto PayPal lub przelew bankowy nie są używane bez Twojej zgody, będziemy potwierdzać nazwę, adres i inne dane personalne dostarczone przez Ciebie w trakcie procesu zamówienia za pomocą baz danych właściwych firm. Akceptując te warunki wyrażasz zgodę na kontrolę wprowadzonych danych. W trakcie powyższej kontroli, informacje osobiste dostarczone przez Ciebie mogą być ujawnione zarejestrowanej agencji informacji kredytowej, która przechowuje te informacje (jak Visa, Mastercard, Paypal etc.). Możesz mieć pewność, że odbywa się to tylko, aby potwierdzić Twoją tożsamość, że kontrola kredytowa nie jest wykonywana i że żaden stan zdolności kredytowej nie będzie sprawdzany. Wszystkie informacje dostarczone przez Ciebie będą traktowane w sposób bezpieczny i ściśle zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Płatności można dokonać przy pomocy dowolnej metody określonej przez nas. Informacje na temat bezpiecznych zakupów zobacz w odpowiedniej sekcji.

5. Roszczenie do jakiegokolwiek produktu zamawianego na tej stronie jest możliwe w momencie dostarczenia przesyłki pod warunkiem, że otrzymaliśmy pełną płatność za dany produkt.

6. Wszystkie ceny wyświetlane są w funtach, euro lub polskich złotych i zawierają podatek VAT według obowiązujących stawek bieżących, ale z wyłączeniem kosztów dostawy, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej (patrz informacje o dostawie po dalsze szczegóły).

7. Zwrot "Płacę i zamawiam" użyty w naszym systemie oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

Zwroty, rezygnacje i wymiany

1. Oferujemy 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi zwrotów. W mało prawdopodobnym przypadku otrzymania wadliwego lub uszkodzonego towaru, zapoznaj się z naszymi informacjami dotyczącymi zwrotów.

2. Czasami specyfikacja produktu od producenta może się zmienić, w tym przypadku dołożymy wszelkich starań, aby zaoferować podobny produkt. Niestety możemy mieć problemy z zaopatrzeniem w niektóre produkty, postaramy się dostarczyć produkt tej samej jakości lub lepszy w tej samej cenie. Jeśli nie jesteś zadowolony z wymienionego lub zastąpionego produktu możesz zwrócić go zgodnie z naszą 14-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. W stosownych przypadkach, możesz anulować zamówienie, zgodnie ze swoimi prawami w ramach przepisów sprzedaży na odległość (aby uzyskać więcej informacji patrz informacje dotyczące zwrotów)

3. Wszystkie rozmiary i miary są przybliżone, ale staramy się upewniać, że są one tak dokładne, jak to możliwe.

Własność intelektualna

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej we wszystkich materiałach i/lub treści udostępnione w ramach korzystania z tej strony internetowej, pozostają przez cały czas naszą własnością lub naszych licencjonodawców. Użytkownik może wykorzystać te treści tylko w sposób wyraźnie upoważniony przez nas lub naszych licencjonodawców.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że materiały i treści zawarte w tej witrynie są udostępniane dla osobistego, niekomercyjnego użytku i że może pobierać te materiały i treści tylko dla celów korzystania z tej strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie inne użycie materiałów i treści niniejszej strony jest surowo zabronione i nie zgadza się (i zobowiązuje się nie wspierać lub ułatwiać osobie trzeciej) kopiować, reprodukować, przekazywać, publikować, rozpowszechniać, wykorzystywać do celów komercyjnych lub tworzenia dzieł pochodnych takich materiałów i treści.

Odpowiedzialność i odszkodowanie

1. Nic w niniejszym regulaminie nie wyłącza lub ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie, zafałszowanie oszustwa lub innego zobowiązania, które nie może być ograniczone lub wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

2. Z zastrzeżeniem pkt.1 powyżej, Sodahome Group dołoży wszelkich starań w celu sprawdzenia poprawności jakichkolwiek informacji na stronie, ale nie udziela żadnej gwarancji za jakiekolwiek wyraźne lub domyślne regulaminowe, źle rozumiane treści, dostępności strony, że będzie aktualna, wolna od błędów, że usterki zostaną naprawione, że strona lub serwer będą wolne od wirusów czy innego szkodliwego oprogramowania, reprezentuje pełną funkcjonalność, dokładność i niezawodność strony. Sodahome Group nie ponosi odpowiedzialności i odszkodowań za straty jakichkolwiek treści lub materiału przesłanego lub wgranego za pośrednictwem strony internetowej. Sodahome Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody z działań opartych na materiałach lub informacjach zawartych na stronie.

3. Z zastrzeżeniem pkt.1 powyżej, innych niż wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie w odniesieniu do konkretnych produktów oraz za wyjątkiem osobnych zasad określonych w pkt. "Zwroty, rezygnacje i wymiany" powyżej, wszelkie odszkodowania, gwarancje, terminy i warunki (zarówno wyraźne jak i domyślne) są niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

4. Z zastrzeżeniem pkt.1 powyżej, Sodahome Group nie ponosi odpowiedzialności, w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (włączając, bez ograniczeń zaniedbania), umowy przedwstępnej lub innych oświadczeń (innych niż oszustwa przy fałszowaniu informacji) lub w inny sposób w związku z regulaminem dla:

- ekonomicznych strat (w tym za utratę dochodów, danych, zysków, kontraktów, firmy lub oszczędności przewidywanych),
- utraty dobrego imienia lub reputacji,
- specjalnych lub pośrednich strat,
- strat lub pożytków powstałych w wyniku lub w związku z postanowieniami wszystkich spraw wynikających z tego regulaminu.

5. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem pkt.1 łączna odpowiedzialność Sodahome Group (w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) za utratę lub uszkodzenie w każdym przypadku jest ograniczona do kwoty równej kwocie wpłaconej lub należnej przez Ciebie za produkt(y) w odniesieniu do jednego zdarzenia lub serii zdarzeń, które można przypisać do tej samej klauzuli.

6. Ta klauzula "Odpowiedzialność i odszkodowanie" nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta, ani też nie wpływa na prawa anulowania umowy.

7. Podejmujemy wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zachować szczegóły Twojego zamówienia i umożliwić bezpieczną płatność, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu do informacji dostarczonych przez Ciebie, chyba że jesteśmy winni zaniedbania.

Postanowienia końcowe

1.Umowa między Vialli.Design i tobą jest regulowana prawem Polski i wszelkie spory między nami będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Polski. Język polski i angielski są jedynymi językami oferowanymi do zawarcia umowy.

2. Nasze produkty wybraliśmy na podstawie tego, że zostaną wykorzystane wyłącznie do odsprzedaży, jeśli planujesz używać ich do celów służbowych należy upewnić się, że jesteś objęty odpowiednim ubezpieczeniem. Jesli zdecydujesz się korzystać z produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, możemy wyłączyć (w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo) te gwarancje i warunki w odniesieniu przydatności do konkretnego celu. Nasza maksymalna odpowiedzialność dla użytkowników biznesowych w wyniku lub z związku z produktami jest ograniczona do wartości odtworzeniowej danego produktu (z wyjątkiem przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego naszym zaniedbaniem lub w odniesieniu do nadużyć). W odniesieniu do użytkowników biznesowych, nie ponosimy odpowiedzialności za przydatność towarów do celów biznesowych, ani nie ponosimy odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z przedmiotu, ani jakiejkolwiek straty przewyższającej koszt towaru w przypadku roszczenia o naruszenia gwarancji lub użytkowania.

3. Sodahome Group nie odpowiada za opóźnienia, niedostarczenie produktów lub niewykonania, w inny sposób,  obowiązku określonego w tym regulaminie, jeśli jest to spowodowane całkowicie lub częściowo, pośrednio lub bezpośrednio, wskutek okoliczności pozostających poza jego kontrolą.

4. Aby zapewnić większą użyteczność dla naszych klientów, możemy udostępniać linki do innych stron internetowych lub zasobów dla Ciebie abyś korzystał(a) według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (jeśli został wybrany) nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność tych zewnętrznych witryn lub zasobów, i nie rewidujemy ani nie popieramy oraz nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za:
- praktyki prywatności tych witryn,
- zawartość tych witryn, w tym (bez ograniczeń) jakiekolwiek reklamy, treści, produkty, towary lub inne materiały lub usługi dostępne na lub z tych witryn lub zasobów,
- użytkowanie, przez innych, tych stron internetowych lub zasobów, ani za żadne szkody, straty lub wykroczenia spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z, wykorzystaniem lub poleganiem na takiej reklamie, treści, produktów, towarów lub innych materiałów lub usług dostępnych na tych zewnętrznych stronach lub zasobach.

5. Użytkownik nie może scedować lub dawać innym praw lub obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu lub jakiegokolwiek powiązanego zamówienia na produkty osobom trzecim, chyba że wyrażono na to zgodę na piśmie przez Sodahome Group.

6. Sodahome Group zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji lub dawania prawa do korzyści z całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu lub jakiejkolwiek powiązanej umowy osobom trzecim.

7. Jeśli jakakolwiek część tego regulaminu zostanie uznana przez właściwy organ za nieważną lub niewykonalną w całości lub w części, ważność lub wykonalność innych punktów niniejszego regulaminu nie będzie naruszana.

8. Te warunki nie tworzą, ani nie przyznają żadnych praw lub korzyści egzekwowanych przez jakąkolwiek osobę, która nie jest stroną z wyjątkiem:
- Sodahome Group ma prawo do egzekwowania wszelkich praw i korzyści wynikających z tych warunków,
- Sodahome Group ma prawo do egzekwowania i podjęcia korzyści z praw i korzyści wynikających z jakiegokolwiek ograniczenia lub wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności w tym regulaminie;
- brak uzyskania zgody od osób określonych w pkt.9 jest wymagany dla stron do zmian lub odstąpienia od tego regulaminu (nawet w sposób, który zmienia lub powoduje wygaśnięcie praw lub korzyści na rzecz tych osób trzecich)

9. Żadne opóźnienie lub niewykonanie czynności przez Sodahome Group korzystania z uprawnień, praw lub środków prawnych w tym regulaminie będzie skutkować rezygnacją z nich oraz nie będzie pojedynczo lub częściowo skorzystanie z takich uprawnień, praw lub środki prawne wyklucza innego lub dalszego korzystania z nich. Wszelkie zrzeczenia się muszą być przedstawione na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Sodahome Group.

10. Regulamin ten w tym dokumenty lub inne źródła określone w niniejszym regulaminie zastępują wszystkie wcześniejsze oświadczenia, porozumienia i umowy między Tobą a Sodahome Group odnoszące się do korzystania z tej strony (w tym zamawianie produktów) i określa całe porozumienie i zrozumienie między Tobą a Sodahome Group dla korzystania z tej strony.

11. Zawsze możesz coś tam zrobić z Online dispute resolution